Hrajeme si s kameny
Sem vložte podnadpis

Andrea Frommherz -

Kameny v přírodní dílně


Hrajeme si a tvoříme s kameny

Každý člověk může tvořit.

Tvořivost je mnohem víc než jen umělecká tvůrčí činnost. Je to základní schopnost, díky níž člověk utváří své okolí. Jedná se o to, že se na objekty a na jejich věcný obsah díváme v nových souvislostech a originálním způsobem, nahlížíme na problémy v jiném světle, měníme svou perspektivu a nalézáme řešení, jež jsou odlišná od obvyklého myšlenkového schématu. Abychom mohli být tvůrčí, potřebujeme hravou a rozkošnickou fantazii, pořádnou dávku zvídavosti a nápaditosti. Tvůrčí myšlení a jednání vyžaduje a podporuje v člověku rozvoj a zdokonalování jeho potenciálu.

Právě když jde o řešení obtížného problému, nechává nás naše kreativita často ve štychu, což nás zablokuje. Síla rutiny a pevně zavedených zvyků, poslušnosti a podřízenosti, domnělá vševědoucnost odborníků a dalších brzdí naši kreativitu. V důsledku tlaku se dostavuje strach, že uděláme chybu, a ten probouzí odpor vůči všemu novému.

Tvůrčí myšlenky a nápady jsou dnes v době vzrůstající všestrannosti v mnoha oblastech života prostě nenahraditelné. V každodenním životě se často dostáváme do situací, vyžadujících originální a pružné myšlení a jednání: například když se týmová práce ocitne ve slepé uličce, když musíme probrat nevyslovené problémy se svou kolegyní a konečně je vyslovit nebo když má být vyvinut nový produkt. Tehdy jsou žádány především vynalézavé hlavy, které mohou dostat dobrý nápad.

Výzkum kreativity vychází z předpokladu, že každý člověk může být kreativní. V jaké míře kdo využije svůj vlastní tvůrčí potenciál závisí do značné míry s osobnostní strukturou a se získanými zkušenostmi.

Právě děti obvykle prožívají své tvůrčí schopnosti velmi intenzivně. Jen srší spoustou nápadů a oplývají chutí do života. Mnohý z dospělých by se od nich mohl učit. Když umožníme dětem, aby v raném věku rozvíjely své tvůrčí schopnosti, které mohou nabýt konkrétní formy, v pozdějším život již nikdy nezakrní.

Fantazie a tvořivost mohou být podporovány tím, že budeme nacvičovat nové způsoby myšlení a jednání. Základním předpokladem je, že nebudeme příliš brzy kritizovat a odsuzovat, že připustíme nové myšlenky a dokážeme se odpoutat od starých. Nejlépe se tvůrčí schopnosti rozvíjejí v co nejpestřejší skupině lidí.

Abychom mohli být kreativní, musíme zábavnou formou rozvíjet svou fantazii. K tomu nás mohou hravě povzbuzovat právě kameny. Níže popsané nápady mohou být povětšinou uskutečněny i s jinými přírodními materiály. (str. 57)