Zloději dětských her
Sem vložte podnadpis

Proč mizí svobodná hra z dětství našich dětí?

Možná s vámi doma bydlí některý ze zlodějů svobodné dětské hry. Zkusili jsme zmapovat ty nejčastější zloděje. U nás většina z nich také bydlela a někteří stále ještě chodí na návštěvu. Který z této zlodějské jedenáctky přichází na návštěvu k vám? Nebo u vás některý i bydlí?  

11 ZLODĚJŮ

SVOBODNÉHO HRANÍ


1. PŘÍLIŠ ORGANIZOVANÝ ČAS

Pokud není dostatek nestrukturovaného, volného času, svobodná hra se startuje jen velmi těžko.


2. ZAHLCENÝ PROSTOR

Příliš mnoho věcí (např. hraček s jedním využitím, ale i knih) zahlcuje nejen prostor, ale také smysly a mysl. Tvůrčí nápady a vlastní vymyšlené hry potřebují volný prostor i čas.


3. NEDŮVĚRA a PŘEHNANÉ OBAVY

Pokud nepředáme dětem zodpovědnost za sebe a své hry (úměrně věku), nemohou překonávat nové překážky, tvořit své výzvy, padat, chybovat i růst.


4. ATMOSFÉRA PLNÁ STRACHU a BOJE

Nepřátelské vztahy, nedostatek bezpodmínečné lásky či zastrašování udržují dětský organismus ve stavu nebezpečí, stresu, nedovolují uvolnění, svobodné hry a zapojení tvůrčího myšlení.


     5. RODIČ STÁLE V ROLI ŘEDITELE

Neustálý nerespektující přístup staví dítě do role, kde plní očekávání a příkazy. Nemá prostor pro trénink plánování, vlastní fantazie i odhadu.


6. NEUSTÁLÁ RIVALITA MEZI DĚTMI

Občas je všude bojová chvilka, ale neměla by v hrách převládat. Je to náročný úkol, ale pro průvodce dětí zásadní. Nastavit prostředí a vzájemné vztahy tak, aby většinou převládala spolupráce a porozumění. Je třeba modelovat chování, ukazovat vzory, jak se dají v klidu řešit problémy i nedorozumění. Zásadní je také nevytvářet na děti přehnané tlaky, které si pak vypouští mezi sebou ve skupině dětí nebo mezi sourozenci.

TIP: Svobodné BOJOVÉ HRY jsou hry, kde jsou všichni dobrovolně a hra je baví. Jsou skvělým uvolněním přetlaku, nepohody, energie. Tyto bojové hry jsou součástí dětství všech savčích mláďat.


7. DLOUHODOBÉ OSAMĚNÍ

Každý má jinou potřebu společnosti, ale občasné setkávání a skupinové hry rozvíjí nás všechny. Je dobré dětem nabídnout příležitost hrát si v dětské skupině (ideálně v různověké a s možností zpočátku jen pozorovat).


8. PŘEHNANÁ OCHRANITELSKÁ PÉČE

Děti potřebují padat, zuřit, breček, zažít hlad a chlad. Ne neustále, ale silné zážitky jim dovolují posouvat svou odolnost, sebedůvěru, prostě vyrůst.


9. NEPODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ

Jednoduchost sice rozvíjí kreativitu, ale dlouhodobý stereotyp brzdí rozvoj smyslů i nápadů nejen u dětí (pomoc je jednoduchá, stačí vyrazit ven, tam se to neokouká).


10. MOC ČASU S MÉDII

Média jsou skvělá příležitost pro děti, ale jako s mnoha věcmi platí i tady: Media jsou skvělý sluha, ale špatný pán. Čím menší děti, tím méně času s médii potřebují. Ty malé žádný.


11. VŠECHEN ČAS JEN POD STŘECHOU

Venkovní svobodné hraní ničím nahradit nelze. Příroda stimuluje výjimečné dětské hry a rozvíjí dětí víc, než si často uvědomujeme.


Nevyžádané rady zkušených:

1. Albert Einstein: "Kreativita je inteligence, která se baví."

2. Linda Dobson: "Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost."

3. Dr. Edwin Land: "Důležitým aspektem kreativity je nebát se nezdaru."


Čtení pro (nejen svobodné) hraní: